Pansy Meeting Room

適合8人的會議室
完善埸內設備

可預訂日子

價錢

查詢或索取報價

容納人數和設置

1 ~ 6

座位

最多可容納

企位

場地面積及器材

餐飲

位置

?魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心23樓
鰂魚涌

Pansy Meeting Room

鰂魚涌

查詢或索取報價

每小時

1 ~ 6

座位

最多可容納

企位

聯絡場地

相似場地