Jumpstart 尖沙咀會議室A

"

新港中心處於尖沙咀廣東道,正正是商業及零售的匯聚。會議室能容立12人,同時備有LCD電視及視像會議系統。會議室都有免費wifi或有線上網,茶,咖啡或水提供。

"

可預訂日子

價錢

查詢或索取報價

容納人數和設置

1 ~ 12

座位

最多可容納 20

企位

場地面積及器材

  • 270 平方呎

餐飲

位置

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心二座911室
尖沙咀, Hong Kong

Jumpstart 尖沙咀會議室A

尖沙咀

查詢或索取報價

1 ~ 12

座位

最多可容納 20

企位

聯絡場地

相似場地