The Executive Centre - Diamond Meeting Room

"

私人會議室可容納16人,位置理想,適合商務會議。

"

可預訂日子

價錢

查詢或索取報價

容納人數和設置

1 ~ 14

座位

最多可容納

企位

場地面積及器材

餐飲

位置

香港中環干諾道中41號盈置大廈16樓
中環

The Executive Centre - Diamond Meeting Room

中環

查詢或索取報價

1 ~ 14

座位

最多可容納

企位

聯絡場地

相似場地