[]
[]
[]
[]

Elevenball

"

?沙田有咩好搞
踩單車踩到厭?行商場又多人又迫?
不如上黎ElevenBall開Party啦!
全新沙田好去處!
成班朋友上黎玩一大餐,仲有獨一無二既波波池!
令你重拾童年樂趣!

"

可預訂日子

價錢

查詢或索取報價

容納人數和設置

1 ~ 20

座位

1 ~ 45

企位

場地面積及器材

  • 1300 平方呎

餐飲

位置

火炭坳背灣街43-45號喜利佳工業大廈
火炭

Elevenball

火炭

查詢或索取報價

1 ~ 20

座位

1 ~ 45

企位

聯絡場地

相似場地