[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

The Terrace at Oolaa

"

Oolaa的私人晚宴場地及露台可供租用。我們可以設合你不同的活動安排,立即按綠色「聯絡場地」按鈕跟我們聯繫吧!

"

可預訂日子

價錢

查詢或索取報價

容人數和佈局

1 ~ 60

座位

1 ~ 70

企位人數

場地面積及器材

餐飲

位置

半山蘇豪必列者士街聚賢居地下
蘇豪

The Terrace at Oolaa

蘇豪

查詢或索取報價

1 ~ 60

座位

1 ~ 70

企位人數

聯絡場地

相似場地